Lịch tin tức và báo cáo trong tuần 03/08 – 09/08/2020

Lịch tin tức và các báo cáo quan trọng trong tuần sau từ 03/08/2020 đến 09/08/2020 như sau:

 • Thứ hai – ngày 03/08:
  • 22:00 tối: Báo cáo Export Inspections – Giao hàng tuần từ 24/07 – 30/07 của USDA.
 • Thứ ba – ngày 04/08:
  • 2:00 sáng: Báo cáo  Ép dầu và Chế biến ngũ cốc của USDA.
  • 3:00 sáng: Báo cáo Crop Progress – Tiến độ mùa vụ của USDA
 • Thứ tư – ngày 05/08:
  • 21:30 tối: Báo cáo sản lượng và tồn kho ethanol của EIA.
 • Thứ năm – ngày 06/08:
  • 19:30 tối: Báo cáo Export Sales – Bán hàng tuần từ 24/07 – 30/07 của USDA.
 • Thứ bảy – ngày 08/08:
  • 2:30 sáng: Báo cáo Trạng thái quỹ đến hết ngày 04/08.

 

http://gonews.com.vn/wp-content/uploads/2020/08/pp-1596346363-8106.png

 

Giaodich24