(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Năm, 15/10/2020, 17:22 (GMT+7)
Thứ Năm, 15/10/2020, 17:22 (GMT+7)

EU: Sản lượng lúa mỳ 20/21 của EU dự báo tăng nhẹ lên 129.5 triệu tấn

EU: Sản lượng lúa mỳ 20/21 của EU dự báo tăng nhẹ lên 129.5 triệu tấn

Công ty tư vấn Strategie Grains – SG điều chỉnh tăng nhẹ sản lượng lúa mỳ mềm niên vụ 20/21 lên mức 129.5 triệu tấn, từ 129.3 triệu tấn. Xuất khẩu lúa mỳ mềm niên vụ 20/21 sang các nước nằm ngoài khu vực EU dự kiến đạt 25.0 triệu tấn, cao hơn so với mức 23.0 triệu tấn trong dự báo tháng 9.

SG cũng dự báo thu hoạch ngô sắp tới của Liên minh châu Âu ở mức 62.7 triệu tấn, thấp hơn mức 64.9 triệu tấn trong báo cáo tháng trước.