(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Hai, 16/11/2020, 22:49 (GMT+7)
Thứ Hai, 16/11/2020, 22:49 (GMT+7)

EU Commission: Tốc độ xuất khẩu lúa mỳ và nhập khẩu ngô đang được cải thiện

EU Commission: Tốc độ xuất khẩu lúa mỳ và nhập khẩu ngô đang được cải thiện

Ủy ban châu Âu – EU Commission báo cáo, xuất khẩu lúa mỳ của các nước châu Âu tuần vừa rồi đạt 368,000 tấn, nâng lũy kế từ đầu niên vụ 2020/21 tới nay lên mức 8.5 triệu tấn, thấp hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu ngô trong tuần vừa rồi đạt mức 385,000 tấn, nâng lũy kế từ đầu niên vụ 2020/21 lên mức 6.39 triệu tấn, thấp hơn 17% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Nhập khẩu đậu tương từ đầu niên vụ đã đạt 5.3 triệu tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu khô đậu tương từ đầu niên vụ đã đạt 6.7 triệu tấn, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái

Nhập khẩu dầu cọ từ đầu niên vụ đã đạt 2.3 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái

EU Commission sẽ vẫn cập nhật các số liệu tổng của 27 nước EU và Anh từ giờ đến hết tháng 1. Sau đó, Anh sẽ không còn nằm trong số liệu chung, trong các báo cáo Xuất khẩu hàng tuần nữa.