Hải quan Canada báo cáo xuất khẩu lúa mỳ của nước này trong tuần kết thúc ngày 20/9 đạt 314,500 tấn, giảm 18% so với tuần trước đó, nâng lũy kế xuất khẩu lúa mỳ từ đầu vụ của nước này lên mức 2.8 triệu tấn, cao hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái, và 23% so với trung bình 6 năm.

Xuất khẩu lúa mỳ durum của Canada trong tuần vừa rồi giảm 87% xuống chỉ còn 6,600 tấn, nâng lũy kế xuất khẩu lúa mỳ durum từ đầu vụ của nước này lên mức 377,100 tấn, giảm 18% so với trung bình 6 năm.

Canada không xuất khẩu đậu tương tuần vừa rồi. Lũy kế xuất khẩu đậu tương từ đầu vụ giữ nguyên ở mức 134,800 tấn, tăng 13% so với trung bình 6 năm.