(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Năm, 28/01/2021, 20:38 (GMT+7)
Thứ Năm, 28/01/2021, 20:38 (GMT+7)

Canada: Dự kiến xuất khẩu lúa mỳ niên vụ 2021/22 sẽ giảm xuống còn 20 triệu tấn

Canada: Dự kiến xuất khẩu lúa mỳ niên vụ 2021/22 sẽ giảm xuống còn 20 triệu tấn

Bộ Nông nghiệp Canada cho biết, dự kiến xuất khẩu lúa mỳ niên vụ 2021/22 ở mức 20 triệu tấn, thấp hơn 5% so với niên vụ trước do sản lượng dự kiến giảm 4% xuống còn 27.4 triệu tấn. Trong khi đó, tồn kho lúa mỳ đầu niên vụ ước tính đạt 5 triệu tấn, giảm 6% so với niên vụ trước.

Đối với lúa mỳ durum, Bộ dự kiến sản lượng niên vụ 2021/22 ở mức 6.3 triệu tấn, giảm 4% so với niên vụ trước, trong khi xuất khẩu dự kiến giảm 7% xuống 5 triệu tấn do sản lượng tại các nước khác được phục hồi.

Bộ cùng đưa ra dự báo đầu tiên cho sản lượng đậu tương ở mức 6.6 triệu tấn, tăng 4% so với niên vụ trước do mức giá cao khuyến khích nông dân tăng diện tích gieo trồng. Dự kiến xuất khẩu đậu tương niên vụ 2021/22 ở mức 5 triệu tấn, cao hơn 14% so với niên vụ trước. Trong khi đó, tồn kho đậu tương đầu niên vụ ước tính đạt 325,000 tấn, giảm 46% so với niên vụ trước.