(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Sáu, 16/10/2020, 09:34 (GMT+7)
Thứ Sáu, 16/10/2020, 09:34 (GMT+7)

Brazil: Diện tích đậu tương 20/21 tại Mato Grosso dự kiến đạt 10.3 triệu héc-ta

Brazil: Diện tích đậu tương 20/21 tại Mato Grosso dự kiến đạt 10.3 triệu héc-ta

Cơ quan thống kê nông nghiệp bang Mato Grosso – IMEA cho biết, bất chấp thời tiết khô hạn, diện tích gieo trồng đậu tương niên vụ 2020/21 tại bang Mato Grosso, bang đứng đầu về sản lượng đậu tương tại Brazil, dự kiến đạt 10.3 triệu héc-ta, cao hơn 0.93% so với mức dự báo trước.

Nguyên nhân chủ yếu lý giải cho điều chỉnh tăng diện tích dự kiến là nông dân tại đây đã bán hơn một nửa sản lượng đậu tương dự kiến trong niên vụ tới tranh thủ mức giá cao.

IMEA cũng dự báo năng suất đậu tương niên vụ 20/21 tại bang Mato Grosso ở mức 51.8 giạ/mẫu, cao hơn 0.5 giạ/ mẫu so với dự báo trước. Tổng sản lượng đậu tương tại bang này dự kiến đạt 35.87 triệu tấn, cao hơn 1.31% so với niên vụ 19/20.