(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Năm, 19/11/2020, 20:29 (GMT+7)
Thứ Năm, 19/11/2020, 20:29 (GMT+7)

Báo cáo Bán hàng xuất khẩu – Export Sales của USDA tổng hợp trong tuần từ 06/11/2020 – 12/11/2020

Báo cáo Bán hàng xuất khẩu – Export Sales của USDA tổng hợp trong tuần từ 06/11/2020 – 12/11/2020

Báo cáo Bán hàng xuất khẩu – Export Sales của USDA tổng hợp trong tuần từ 06/11/2020 – 12/11/2020.

 

* Niên vụ – Marketing Year đối với các mặt hàng tại Mỹ như sau:

  • Đậu tương: Từ 01/09 đến hết 31/08 năm sau
  • Khô đậu: Từ 01/10 đến hết 30/09 năm sau
  • Ngô: Từ 01/09 đến hết 31/08 năm sau
  • Lúa mỳ: Từ 01/06 đến hết 31/05 năm sau