Kính gửi Quý Khách hàng, Quý Đại lý !

Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) – Giaodich24  thông báo tới Quý Thành viên về việc V/v Thông báo Lịch nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại MXV

Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm (TB về việc nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại MXV)