Kính gửi Quý Đại lý, Quý Khách hàng,

Kể từ phiên giao dịch ngày 18/12/2023, mã Tài khoản giao dịch hàng hóa của Khách hàng sẽ thay đổi theo cấu trúc mới. Vì vậy, việc nạp, rút tiền và đăng nhập vào các hệ thống M-System Trading Platform và CQG Trading Platform sẽ được thực hiện theo mã Tài khoản giao dịch mới.

(Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm)