Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý Đại lý,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) - Giaodich24 gửi tới Quý Khách hàng, Quý Đại lý Thông báo số 309/TB/TV-MXV ngày 15/4/2024 về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tại MXV. (Chi tiết trong thông báo đính kèm).

Sau thời gian nghỉ trên, các hoạt động tại MXV sẽ trở lại bình thường theo đúng quy định.