Kính gửi Quý Khách hàng,

 Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam – Giaodich24 gửi Quý Khách hàng Thông báo số 619/TB/MXV về Lịch nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 25/11/2021 (Thứ 5) và ngày 26/11/2021 (Thứ 6).

 

Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm.

 

 

 

Trân trọng!