Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý Đại lý,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) – Giaodich24 gửi tới Quý Khách hàng, Quý Đại lý Thông báo số 1136/TB/GD-MXV ngày 22/12/2023 về việc Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại MXV (Chi tiết trong thông báo đính kèm).

Sau thời gian nghỉ trên, việc giao dịch các mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) sẽ trở lại bình thường theo khung giờ đã được MXV công bố.