Kính gửi: Quý Đại lý, Quý Khách hàng,

Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (MXV)- Giaodich24 thông báo tới Quý Đại lý, Quý Khách hàng thời gian huỷ lệnh chờ khớp của các sản phẩm Cao su RSS3, Quặng sắt, Cao su TSR20 trong phiên giao dịch ngày 19/05/2023, cụ thể như sau:

 

Sản phẩm

Thời gian

Ngày

Cao su RSS3 (TRU)

12h30

19/05/2023

Quặng sắt (FEF)

15h30

19/05/2023

Cao su TSR20 (ZFT)

15h30

19/05/2023

- Sau mốc thời gian trên, trường hợp Khách hàng không thực hiện việc huỷ lệnh chờ khớp, MXV sẽ thực hiện huỷ lệnh chờ khớp

- Các lệnh working được đặt sau mốc thời gian trên cũng sẽ bị huỷ.

- Việc đặt lệnh chờ đối với các sản phẩm Cao su RSS3, Quặng sắt, Cao su TSR20 sẽ trở lại bình thường vào phiên giao dịch ngày 22/05/2023.