USDA WASDE: Dự báo tồn kho cuối vụ thế giới của ngô, đậu tương và lúa mỳ đều tăng

 

USDA WASDE: Dự báo tồn kho ngô và đậu tương cuối vụ của Mỹ tăng

 

Giaodich24