(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Ba, 19/11/2019, 16:10 (GMT+7)
Thứ Ba, 19/11/2019, 16:10 (GMT+7)

USDA: Tiến độ mùa vụ và tình hình giao hàng nông sản Mỹ ngày 19/11

USDA: Tiến độ mùa vụ và tình hình giao hàng nông sản Mỹ ngày 19/11

                   BÁO CÁO GIAO HÀNG NÔNG SẢN CHO TUẦN 14/11/2019

 

14/11/2019

07/11/2019

15/11/2018

Ngô

637.397

581.856

845.957

Đậu tương

1.532.991

1.347.115

1.110.906

Lúa mỳ

449.304

539.724

509.900

                                                                                                                         Đơn vị: Tấn

Số liệu báo cáo giao hàng của Đậu tương trong tuần trước đã vượt kỳ vọng của thị trường và tăng cao hơn tuần trước đó và cùng kỳ năm ngoái, trong đó có khoảng 914.000 tấn Đậu tương là được giao sang Trung Quốc. Lượng giao hàng của Ngô mặc dù vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn là tuần giao hàng tốt nhất trong niên vụ này. Giao hàng Lúa mỳ mặc dù thấp hơn so với cả tuần trước và năm ngoái nhưng tốc độ giao hang lũy kế từ đầu niên vụ này vẫn nhanh hơn niên vụ trước.

                               BÁO CÁO TIẾN ĐỘ MÙA VỤ CHO TUẦN 17/11/2019

 

17/11/2019

10/11/2019

17/11/2018

Trung bình 5 năm

Thu hoạch Ngô

76

66

89

92

Thu hoạch Đậu tương

91

85

91

95

Gieo hạt Lúa mỳ vụ Đông

95

92

92

95

Lúa mỳ vụ Đông nảy mầm

83

78

80

86

                                                                                                                                Đơn vị: %

                  BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG CÂY TRỒNG CHO TUẦN 17/11/2019

 

17/11/2019

10/11/2019

17/11/2018

Chất lượng Lúa mỳ vụ Đông

52

54

56

                                                                                                        Đơn vị: % tốt/tuyệt vời

Tiến độ thu hoạch Ngô vẫn đang duy trì tốc độ tốt mặc dù vẫn chậm hơn cùng kỳ năm ngoái. Tiến độ thu hoạch Đậu tương đã theo kịp với số liệu năm ngoái mặc dù vẫn chậm hơn trung bình 5 năm. Tốc độ gieo hạt và nảy mầm của Lúa mỳ vụ đông vẫn tiếp tục nhanh hơn cùng kỳ năm ngoái, nhưng chất lượng Lúa mỳ vụ Đông lại liên tục giảm trong hai tuần vừa rồi từ 57% xuống chỉ còn 54% và trong tuần trước là 52% đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, thấp hơn hẳn so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 56%.

Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam – MXV