(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Ba, 03/12/2019, 17:32 (GMT+7)
Thứ Ba, 03/12/2019, 17:32 (GMT+7)

USDA: Tiến độ mùa vụ và tình hình giao hàng nông sản Mỹ

USDA: Tiến độ mùa vụ và tình hình giao hàng nông sản Mỹ

Theo Báo cáo giao hàng nông sản Mỹ do Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố vào tối qua, sản lượng giao hàng của nông sản Mỹ trong tuần trước đều giảm so với tuần trước đó, đặc biệt là Ngô và Lúa mỳ, thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường. Đậu tương dù thấp hơn tuần trước đó nhưng vẫn nằm trong khoảng kỳ vọng của thị trường. Đối với Đậu tương, có khoảng 2/3 khối lượng Đậu tương được giao tới Trung Quốc, nước đang có nhu cầu rất lớn về Đậu tương nhằm khôi phục số lượng đàn lợn bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi gây ra trước đó.

Tính tổng lũy kế cho đến thời điểm hiện tại của sản lượng giao hàng Nông sản của Mỹ, Đậu tương hiện đang đạt 15,9 triệu tấn, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái năm ngoái ở mức 13,3 triệu tấn nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với những năm trước đó. Khối lượng giao hàng lũy kế của Ngô hiện đạt 6 triệu tấn, chưa được ½ so với cùng kỳ năm ngoái, còn Lúa mỳ đang đạt 12,6 triệu tấn, nhỉnh hơn với phần lớn cùng kỳ những năm trước.

Vào 4h sáng ngày 03/12, Bộ Nông nghiệp Mỹ tiếp tục công bố Báo cáo tiến độ Mùa vụ và chất lượng cây trồng của Mỹ với các số liệu như sau:

 
 

Trong đó, tốc độ thu hoạch Ngô Mỹ đã có những tiến triển, đạt 89%, dù vẫn còn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ này tương đương với việc vẫn còn khoảng 1,4 tỷ bushel (35,5 triệu tấn) Ngô vẫn chưa thu hoạch. Tốc độ thu hoạch Ngô hiện tại đã vượt lên, chỉ là năm chậm thứ 4 trong lịch sử (với thứ 3 tuần trước). Tốc độ thu hoạch của North Dakota, bang trồng Ngô lớn của Mỹ vẫn đang rất chậm, chỉ đạt 36%.

Thu hoạch Đậu tương Mỹ cũng đã gần hoàn thành với 96% Đậu tương đã được thu hoạch, tương đương với việc còn khoản 137 triệu bushel (3,7 triệu tấn) vẫn chưa được thu hoạch.

Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam – MXV