Ngày 27/08, Cục Dự trữ Thực phẩm và Chiến lược Quốc gia Trung Quốc (NFSR) cho biết sẽ bán 70,000 tấn nhôm, 50,000 tấn kẽm và 30,000 tấn đồng. Tổng khối lượng này cũng tương đương với hai lần bán ra trước đó trong tháng 7/2021.

Trung Quốc không giải phóng dự trữ kim loại trong tháng 8/2021 vì xuất hiện ca nhiễm Covid-19, theo báo cáo của sàn giao dịch kim loại Thượng Hải. Cục Dự trữ Thực phẩm và Chiến lược Quốc gia Trung Quốc tới nay đã giải phóng tổng cộng 270,000 tấn nhôm, kẽm, đồng như một phần trong cam kết kìm hãm giá hàng hóa của Bắc Kinh.

Link gốc tại đây.

Theo Vietstock