"Chúng ta đang chứng kiến một quy mô kích thích tiền tệ lớn trong khoảng thời gian ngắn chưa từng có. Tiền vẫn tiếp tục được bơm vào nền kinh tế và hiện vẫn chưa dừng lại. Những hệ quả của nó đang dần dần tác động mạnh tới các lĩnh vực kinh tế, từ phân ngành này tới phân ngành khác. Tốc độ lạm phát có thể đạt đỉnh đối với hầu hết các mặt hàng tùy thuộc vào kết quả của kích thích tài khóa sắp tới.

“Nhưng lạm phát tiền lương quan trọng hơn và nó chỉ mới bắt đầu. Thực sự thiếu lao động có kỹ năng. Xuất hiện những điểm tắc nghẽn thực sự trong chuỗi cung ứng. Việc sản xuất một mặt hàng tại nước ngoài và phân phối đúng thời điểm ở bất cứ nơi đâu hiện nay là vô cùng khó khăn vì nhiều nguyên nhân.

“Và có một vấn đề nghiêm trọng trong ngành chip bán dẫn. Nếu các doanh nghiệp không thể có đủ lao động ngay bây giờ, thì nguồn cung nhân công ngày càng tăng sẽ đến từ đâu để lấp đầy việc làm được tạo ra bởi gói kích thích tài khóa mới nếu điều đó xảy ra? 

Lạm phát những năm 70 có nhiều yếu tố đồng thời kết hợp với nhau: chính sách của Fed kết hợp với chính sách tài khóa, chi phí lương tăng, một cuộc chiến tranh (Việt Nam) thất bại kéo dài tốn kém, cộng với động lực cuối cùng đến từ dầu mỏ. Mặt hàng chip giờ đây giống như một loại dầu mới."

Bloomberg