Kính gửi Quý Khách hàng,

 

Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam – Giaodich24 gửi Quý Khách hàng Thông báo số 409/TB/MXV vv Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam vào ngày 30/08-31/08/2021 (Thứ hai, thứ ba).

 

Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm

 

Trân trọng!