Kính gửi: Quý Đại lý, Quý Khách hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)- Giaodich24 gửi tới Quý Đại lý, Quý Khách hàng Thông báo số 535/TB/TGĐ-MXV ngày 14/6/2023 về việc nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (Chi tiết trong thông báo đính kèm).

Sau thời gian nghỉ trên, việc giao dịch các mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) sẽ trở lại bình thường theo khung giờ đã được MXV công bố.