Kính gửi Quý Khách hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)- Giaodich24 thông báo tới Quý Khách hàng về việc Huỷ lệnh chờ của các sản phẩm Cao su RSS3, Cao su TSR20, Quặng sắt phiên ngày 21/04/2023, cụ thể như sau:

  1. Theo thông báo từ phía Đối tác CQG (CQG), dự kiến trong ngày 22/04/2023 Đối tác CQG sẽ thực hiện việc bảo trì hệ thống giao dịch.
  2. Để chuẩn bị cho việc bảo trì lần này, Quý Khách hàng cần phải thực hiện huỷ toàn bộ các lệnh đặt chờ khớp (working) với hiệu lực GTC, GTD, GTT của các sản phẩm: Cao su RSS3 (TRU) thuộc Sở giao dịch hàng hóa OSE, Quặng sắt (FEF) và Cao su TSR 20 (ZFT) thuộc Sở giao dịch hàng hóa SGX trước thời điểm kết thúc giao dịch của mỗi sản phẩm trong phiên ngày 21/04/2023.
  3. Trong trường hợp Quý Khách hàng không thực hiện huỷ theo như thông báo, MXV sẽ thực hiện huỷ lệnh chờ của các sản phẩm trên.
  4. Việc đặt lệnh giao dịch đối với các sản phẩm TRU, FEF, ZFT sẽ trở lại bình thường vào phiên giao dịch ngày thứ Hai (ngày 24/04/2023).