Kính gửi: Quý Khách hàng,  

 

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) – Giaodich24 xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

 

- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

QPH22

Dầu ít lưu huỳnh 03/2022

08/03/2022

Trước 21:00 ngày 04/03/2022

2

TRUH22

Cao su RSS3 03/2022

25/03/2022

Trước 15:00 ngày 09/03/2022

 

 

- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

QPH22

Dầu ít lưu huỳnh 03/2022

10/03/2022

Trước 21:00 ngày 08/03/2022

2

TRUH22

Cao su RSS3 03/2022

25/03/2022

Trước 15:00 ngày 09/03/2022

3

KWEH22

Lúa mỳ Kansas 03/2022

14/03/2022

Trước 22:00 ngày 10/03/2022

4

ZCEH22

Ngô

03/2022

14/03/2022

Trước 22:00 ngày 10/03/2022

5

ZLEH22

Dầu Đậu Tương 03/2022

14/03/2022

Trước 22:00 ngày 10/03/2022

6

ZMEH22

Khô Đậu Tương 03/2022

14/03/2022

Trước 22:00 ngày 10/03/2022

7

ZREH22

Gạo thô

03/2022

14/03/2022

Trước 22:00 ngày 10/03/2022

8

ZSEH22

Đậu Tương 03/2022

14/03/2022

Trước 22:00 ngày 10/03/2022

9

ZWAH22

Lúa Mỳ

03/2022

14/03/2022

Trước 22:00 ngày 10/03/2022

10

MPOH22

Dầu cọ thô 03/2022

15/03/2022

Trước 15:00 ngày 11/03/2022

 

 

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.

Trân trọng!