Kính gửi: Quý Khách hàng,  

 

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) – Giaodich24 xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

 

- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

MPOH22

Dầu cọ thô 03/2022

28/02/2022

Trước 15:00 ngày 24/02/2022

2

SBEH22

Đường 11 03/2022

28/02/2022

Trước 21:00 ngày 24/02/2022

3

SIEH22

Bạc

03/2022

28/02/2022

Trước 21:00 ngày 24/02/2022

4

CPEH22

Đồng

03/2022

28/02/2022

Trước 21:00 ngày 24/02/2022

5

PLEH22

Bạch kim 03/2022

28/02/2022

Trước 21:00 ngày 24/02/2022

6

XBH22

Đậu Tương Mini 03/2022

28/02/2022

Trước 22:00 ngày 24/02/2022

7

XWH22

Lúa Mỳ Mini 03/2022

28/02/2022

Trước 22:00 ngày 24/02/2022

8

XCH22

Ngô Mini

03/2022

28/02/2022

Trước 22:00 ngày 24/02/2022

9

ZREH22

Gạo thô

03/2022

28/02/2022

Trước 22:00 ngày 24/02/2022

10

KWEH22

Lúa mỳ Kansas 03/2022

28/02/2022

Trước 22:00 ngày 24/02/2022

11

ZLEH22

Dầu Đậu Tương 03/2022

28/02/2022

Trước 22:00 ngày 25/02/2022

12

ZSEH22

Đậu Tương 03/2022

28/02/2022

Trước 22:00 ngày 25/02/2022

13

ZMEH22

Khô Đậu Tương 03/2022

28/02/2022

Trước 22:00 ngày 25/02/2022

14

ZWAH22

Lúa Mỳ

03/2022

28/02/2022

Trước 22:00 ngày 25/02/2022

15

ZCEH22

Ngô

03/2022

28/02/2022

Trước 22:00 ngày 25/02/2022

 

 

- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

SBEH22

Đường 11 03/2022

28/02/2022

Trước 21:00 ngày 24/02/2022

2

QOJ22

Dầu Brent 04/2022

28/02/2022

Trước 21:00 ngày 24/02/2022

3

BMJ22

Dầu Brent mini 04/2022

28/02/2022

Trước 21:00 ngày 24/02/2022

4

RBEH22

Xăng RBOB 03/2022

28/02/2022

Trước 21:00 ngày 24/02/2022

5

LRCH22

Cà phê Robusta 03/2022

25/03/2022

Trước 21:00 ngày 24/02/2022

6

XBH22

Đậu Tương Mini 03/2022

14/03/2022

Trước 22:00 ngày 24/02/2022

7

XCH22

Ngô Mini

03/2022

14/03/2022

Trước 22:00 ngày 24/02/2022

8

XWH22

Lúa Mỳ Mini 03/2022

14/03/2022

Trước 22:00 ngày 24/02/2022

 

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.

 

Trân trọng!