Kính gửi: Quý Khách hàng,  

 

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) – Giaodich24 xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

 

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

CTEH22

Bông sợi 03/2022

22/02/2022

Trước 21:00 ngày 18/02/2022

2

NGEH22

Khí tự nhiên 03/2022

22/02/2022

Trước 21:00 ngày 18/02/2022

3

LRCH22

Cà phê Robusta 03/2022

23/02/2022

Trước 21:00 ngày 22/02/2022

4

BMJ22

Dầu Brent mini 04/2022

24/02/2022

Trước 21:00 ngày 22/02/2022

5

RBEH22

Xăng RBOB 03/2022

24/02/2022

Trước 21:00 ngày 22/02/2022

6

QOJ22

Dầu Brent 04/2022

24/02/2022

Trước 21:00 ngày 23/02/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

CLEH22

Dầu WTI 03/2022

22/02/2022

Trước 21:00 ngày 18/02/2022

2

NQGH22

Khí tự nhiên mini 03/2022

23/02/2022

Trước 21:00 ngày 21/02/2022

3

SIEG22

Bạc 02/2022

24/02/2022

Trước 21:00 ngày 22/02/2022

4

CPEG22

Đồng 02/2022

24/02/2022

Trước 21:00 ngày 22/02/2022

5

PLEG22

Bạch kim 02/2022

24/02/2022

Trước 21:00 ngày 22/02/2022

6

NGEH22

Khí tự nhiên 03/2022

24/02/2022

Trước 21:00 ngày 22/02/2022

7

CTEH22

Bông sợi 03/2022

09/03/2022

Trước 21:00 ngày 22/02/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.

 

 

Trân trọng!