Kính gửi: Quý Khách hàng,  

 

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) – Giaodich24 xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

 

- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

ZFTX21

Cao su TSR20 11/2021

29/10/2021

Trước 15:00 ngày 13/10/2021

2

FEFV21

Quặng sắt 10/2021

29/10/2021

Trước 21:00 ngày 13/10/2021

3

NQMX21

Dầu WTI mini 11/2021

15/10/2021

Trước 21:00 ngày 13/10/2021

 

 

- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

ZLEV21

Dầu Đậu tương 10/2021

14/10/2021

Trước 21:00 ngày 12/10/2021

2

ZMEV21

Khô Đậu tương 10/2021

14/10/2021

Trước 21:00 ngày 12/10/2021

3

ZFTX21

Cao su TSR20 11/2021

29/10/2021

Trước 15:00 ngày 13/10/2021

4

MPOV21

Dầu cọ thô 10/2021

15/10/2021

Trước 15:00 ngày 13/10/2021

5

FEFV21

Quặng sắt 10/2021

29/10/2021

Trước 21:00 ngày 13/10/2021

 

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

 

Trân trọng!