Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý Đại lý !

 

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi tới Quý Thành viên Quyết định số 635/QĐ/TGĐ-MXV về việc Thay đổi biên độ giá giao dịch hàng hóa tại MXV áp dụng từ ngày 29/08/2022(click)