Thông báo nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 25/04/2022

Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý Đại lý

 

Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) - Giaodich24 trân trọng gửi tới Quý Khách hàng, Quý Đại lý tông báo số 319/TB/TGĐ-MXV ngày 25/04/2022 vv Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

 

Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm.