Kính gửi: Quý Đại lý, Quý Khách hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) - Giaodich24 gửi tới Quý Đại lý, Quý Khách hàng Thông báo số 413/TB/TGĐ-MXV ngày 18/4/2023 về việc nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam .(Chi tiết trong thông báo đính kèm)

Sau thời gian nghỉ trên, việc giao dịch các mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) sẽ trở lại bình thường theo khung giờ đã được MXV công bố