Kính gửi Quý Khách hàng

           Theo Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2023 của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam MXV Số 059/TB/TGĐ-MXV ngày 10/01/2023, Công ty Cổ phần tập đoàn HT Việt Nam (HTS) – Giaodich24 xin thông báo đến Quý Khách hàng lịch nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2023 như sau:

  1. HTS – Giaodich24 sẽ nghỉ Tết Nguyên Đán 2023 từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 26/01/2023, HTS-Giaodich24 khuyến nghị Quý khách hàng đưa tỉ lệ ký quỹ về ngưỡng an toàn trong trường hợp thị trường có biến động mạnh trong thời gian nghỉ lễ.
  2. Hoạt động rút tiền: không thực hiện trong thời gian từ 20/01/2023 đến hết ngày 26/01/2023.
  3. Hoạt đông nộp tiền vẫn được hỗ trợ theo khung thời gian từ 7h00 đến 21h30 (từ Thứ 2 đến Thứ 6) và chỉ được hạch toán khi  hệ thống tài khoản ngân hàng báo có Số dư.
  4. Việc mở tài khoản giao dịch mới: không thực hiện trong thời gian từ 20/01/2023 đến hết ngày 26/01/2023.
  5. Hoạt động thay đổi đăng ký sử dụng dịch vụ cơ sở dữ liệu thông qua hệ thống CQG: không thực hiện trong thời gian từ 20/01/2023 đến hết ngày 26/01/2023.
  6. Việc giao dịch hàng hóa tại các Sở giao dịch hàng hóa liên thông vẫn diễn ra bình thường theo khung giờ giao dịch  đã công bố.