Kính gửi Quý Khách hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)- Giaodich24 gửi tới Quý Khách hàng thông báo số 350/TĐ/TGĐ-MXV ngày 03/04/2023 về việc nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại MXV ((Chi tiết xem đính kèm)

Sau thời gian nghỉ trên, việc giao dịch các mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa (MXV) sẽ trở lại bình thường theo khung giờ mà MXV công bố