Kính gửi: Quý Khách hàng,

 

Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam – Giaodich24 gửi Quý Khách hàng các Quyết định liên quan đến việc Giao dịch hàng hóa Kim loại LME tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 05/07/2021.

 

Chi tiết vui lòng xem các tệp đính kèm.

1. Quyết định Ban hành Danh mục đặc tả hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa Kim loại LME Tải file tại đây

2. Quyết định Ban hành mức kí quỹ giao dịch hàng hóa kim loại LME Tải file tại đây