Kính gửi Quý Khách hàng,

 

Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam – Giaodich24 gửi Quý Khách hàng Thông báo số 14/TB/TGĐ-MXV vv Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam vào ngày 17/01/2022 (Thứ 2) và ngày 18/01/2022 (Thứ 3).

 

Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm.

 

 

 

Trân trọng!