Kính gửi: Quý khách hàng & Quý Đại lý,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi tới Quý Khách hàng & Quý Đại lý  thông báo số 203/TB/TGĐ-MXV ngày 15/02/2023 về việc nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (Chi tiết trong thông báo đính kèm).

Sau thời gian nghỉ trên, việc giao dịch các mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) sẽ trở lại bình thường theo khung giờ đã được MXV công bố.