(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Hai, 14/09/2020, 10:58 (GMT+7)
Thứ Hai, 14/09/2020, 10:58 (GMT+7)

Lịch tin tức và báo cáo trong tuần 14/09 – 20/09/2020

Lịch tin tức và báo cáo trong tuần 14/09 – 20/09/2020

Lịch tin tức và các báo cáo quan trọng trong tuần sau từ 14/09/2020 đến 20/09/2020 như sau:

 • Thứ hai – ngày 14/09:
 • 22:00 tối: Báo cáo Export Inspections – Giao hàng tuần từ 04/09 – 10/09 của USDA.
 • Báo cáo nhập khẩu tháng 8 của Hải quan Việt Nam
 • Thứ ba – ngày 15/09:
 • 3:00 sáng: Báo cáo Crop Progress – Tiến độ mùa vụ của USDA.
 • 23:00 tối: Báo cáo Ép dầu của NOPA.
 • Thứ tư – ngày 16/09:
 • 21:30 tối: Báo cáo sản lượng và tồn kho ethanol của EIA.
 • Thứ năm – ngày 17/09:
 • 19:30 tối: Báo cáo Export Sales – Bán hàng tuần từ 04/09 – 10/09 của USDA.
 • Thứ sáu – ngày 18/09:
 • Báo cáo nhập khẩu tháng nửa đầu tháng 9 của Hải quan Việt Nam.
 • Thứ bảy – ngày 19/09:
 • 2:30 sáng: Báo cáo Trạng thái quỹ đến hết ngày 15/09.

 

Giaodich24