(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Ba, 08/09/2020, 15:14 (GMT+7)
Thứ Ba, 08/09/2020, 15:14 (GMT+7)

HỖ TRỢ 50% PHÍ USER TRADER TRÊN CQG

HỖ TRỢ 50% PHÍ USER TRADER TRÊN CQG

Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) - Giaodich24 trân trọng thông báo đến quý Khách hàng như sau:

 

1. Từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/12/2020, MXV sẽ hỗ trợ 50% mức phí cố định (user trader) đối với tất cả các user trader trên hệ thống CQG trong 3 tháng cuối năm 2020 (tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2020).

(Từ 720.000đ giàm 50% xuống còn 360.000đ)

2. Từ ngày 01/01/2021, việc thu phí user trader trên CQG hàng tháng sẽ được thực hiện theo quy định của MXV.

Trân trọng,