Kính gửi Quý Khách hàng,

 

Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam – Giaodich24 gửi Quý Khách hàng Quyết định số 461/QĐ/TGĐ-MXV ngày 15/9/2021 vv Giao nhận hàng vật chất khi đến hạn trong giao dịch Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

 

Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm TẠI ĐÂY