BÁO CÁO GIAO HÀNG CỦA USDA

(Export Inspections tuần kết thúc ngày 15/07)

 

Báo cáo giao hàng của USDA: Giao hàng ngô và đậu tương giảm, lúa mỳ tăng

 

Giaodich24