Báo cáo cung cầu ngũ cốc (WASDE) của USDA: Tồn kho thế giới ngô và đậu tương tăng, tồn kho lúa mỳ giảm

 

 

Báo cáo cung cầu ngũ cốc (WASDE) của USDA: Tồn kho cuối vụ Mỹ của ngô và đậu tương tăng, tồn kho lúa mỳ giảm

 

 

Giaodich24