CƠ HỘI ĐẦU TƯ
QUÝ IV NĂM 2019 & NĂM 2020

Thư mời hội thảo - Hà Nội, 28 Tháng 09, 2019
Mẫu Đăng Ký

CƠ HỘI ĐẦU TƯ

QUÝ IV NĂM 2019 & NĂM 2020

THỜI GIAN : 9h thứ 7 ngày 28/09/2019

ĐỊA ĐIỂM : Tầng 16, Tòa tháp Văn phòng Hòa Bình, số 106, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NỘI DUNG:

- GIỚI THIỆU TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

- GIỚI THIỆU NGHIỆP VỤ BÙ TRỪ THANH TOÁN KHI GIAO DỊCH TẠI MXV

- CƠ HỘI ĐẦU TƯ THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN QUÍ 4/2019

- QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ VÀ KỸ THUẬT ĐẦU TƯ

LIÊN HỆ:

- Ms Quỳnh Giao: 0929.258.993

- Email: info@giaodich24.com

  • Tòa tháp Văn phòng Hòa Bình
  • 16, Tòa tháp Văn phòng Hòa Bình, số 106, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  • Hà Nội – 28 Tháng 9, 2019
Chương Trình

Đăng ký

Giới thiệu tổng quan thị trường hàng hóa

Giới thiệu nghiệp vụ bù trừ thanh toán khi giao dịch tại sở giao dịch hàng hóa việt nam

Cơ hội đầu tư thị trường nông sản quý 4/2019

Quản trị rủi ro trong đầu tư và kỹ thuật đầu tư

Mục Hỏi & Đáp