(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Hai, 09/03/2020, 11:50 (GMT+7)
Thứ Hai, 09/03/2020, 11:50 (GMT+7)

THOẢ THUẬN GIAO DỊCH HÀNG HÓA TRỰC TUYẾN

THOẢ THUẬN  GIAO DỊCH HÀNG HÓA TRỰC TUYẾN

Điều 1: Khái niệm

1.1 Giao dịch trực tuyến: là giao dịch của khách hàng để đặt lệnh, nhận lệnh mua/bán giao dịch hàng hóa trực tuyến trên Hệ thống phần mềm do HTS cung cấp.

1.2 Hệ thống chữ ký điện tử: bao gồm Tên truy cập và Mật khẩu truy cập nhằm xác nhận Khách hàng ký chứng từ điện tử và xác nhận sự chấp thuận của Khách hàng đó đối với nội dung chứng từ điện tử được ký. Chữ ký điện tử xác định tính hợp pháp của các giao dịch hàng hóa mà Khách hàng thực hiện với HTS.

a. Tên truy cập (User): là tên dùng để sử dụng khi truy cập vào Hệ thống phần mềm do HTS cung cấp để thực hiện giao dịch.

b. Mật khẩu truy cập: là mật khẩu mà Khách hàng sử dụng để đăng nhập vào Hệ thống phần mềm HTS cung cấp để thực hiện giao dịch.

Điều 2: Nội dung thỏa thuận giao dịch trực tuyến

2.1 Khách hàng và HTS đồng ý thực hiện giao dịch hàng hóa qua hệ thống giao dịch trực tuyến do HTS cung cấp. Dịch vụ giao dịch trực tuyến chỉ được HTS cung cấp trực tiếp cho Khách hàng, khách hàng không được phép ủy quyền giao dịch cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự đồng ý chấp thuận của HTS;

2.2 Khách hàng phải đăng ký và ký kết Thỏa thuận Giao dịch Hợp đồng hàng hóa trực tuyến và chấp thuận các điều kiện cung cấp dịch vụ đặt lệnh mua/bán qua Internet của HTS theo quy định tại Thỏa thuận này và quy định của HTS trong từng thời kỳ.

2.3 Khách hàng tự theo dõi, đối soát, tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các giao dịch do Khách hàng thực hiện.

2.4 Bằng Thỏa thuận này, khách hàng mặc nhiên thừa nhận, công nhận các Giao dịch được thực hiện có Chữ ký điện tử HTS cấp cho Khách hàng và được ghi nhận trên hệ thống của HTS là có giá trị pháp lý, hợp pháp và là chứng từ gốc để giải quyết mọi tranh chấp phát sinh. HTS không cần thực hiện việc Xác nhận giao dịch qua Fax mà HTS chỉ cần gửi Thông báo Kết quả Giao dịch và Báo cáo sao kê tài khoản cho Khách hàng sau khi kết thức phiên giao dịch qua địa chỉ email hoặc số fax khách hàng đã đăng ký với HTTS. Bản gốc sẽ được gửi qua đường Bưu điện cho Khách hàng sau đó (nếu có yêu cầu).

Điều 3: Quy trình thực hiện giao dịch

3.1 Khách hàng được HTS cấp Chữ ký điện tử để tham gia vào hệ thống giao dịch. Giao dịch của Khách hàng chỉ được coi là hợp pháp, hợp lệ khi Khách hàng đăng nhập vào hệ thống bằng Chữ ký điện tử này. Khách hàng chỉ được cấp 01 (một) Chữ ký điện tử. HTS sẽ thông báo Chữ ký điện tử này cho Khách hàng theo địa chỉ email và số điện thoại Khách hàng đã đăng ký với HTS. Khách hàng có thể yêu cầu HTS hoặc trực tiếp đổi mật khẩu đăng nhập trên phần mềm giao dịch của HTS.

3.2 Sau khi đăng nhập thành công lần đầu tiên, Khách hàng được khuyến cáo thay đổi Mật khẩu truy cập mới với ít nhất là 8 ký tự bao gồm cả chữ và số để đảm bảo tính bảo mật của Mật khẩu truy cập

3.3 Để sử dụng dịch vụ, Khách hàng sẽ tự truy cập vào Hệ thống phần mềm do HTS cung cấp bằng Chữ ký điện tử. Hệ thống phần mềm của HTS sẽ mặc nhiên hiểu đó là giao dịch của Khách hàng khi các thông tin nhận dạng bao gồm tên, tài khoản giao dịch trực tuyến, mật khẩu truy cập phù hợp với những thông tin mà Khách hàng đã đăng ký với HTS. Sau khi đăng nhập thành công, Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch hàng hóa cụ thể như sau:

- Truy cập và tra cứu thông tin như thống kê giao dịch thị trường trong ngày và thông tin tài khoản của khách hàng như tra cứu số dư tiền, thông tin đặt lệnh giao dịch….

- Đặt lệnh: Khách hàng sẽ truy cập vào phần mềm đặt lệnh của HTS, điền các thông tin cần thiết về mặt hàng giao dịch, số lượng giao dịch, giá mua/bán để đặt lệnh.

3.4 Mật khẩu truy cập của Khách hàng sẽ tự động bị khóa nếu sau 5 lần Khách hàng truy cập không thành công hoặc Khách hàng không sử dụng Mật khẩu này để truy cập vào Tài khoản giao dịch hàng hóa trực tuyến sau 03 tháng kể từ lần truy cập cuối cùng. HTS bảo lưu quyền được thu hồi những Tài khoản giao dịch hàng hóa trực tuyến không hoạt động. 

Điều 4: Bảo mật

4.1 Khách hàng có trách nhiệm bảo mật Chữ ký điện tử do HTS cung cấp. Khách hàng phải chịu mọi thiệt hại, mất mát phát sinh do Chữ ký điện tử bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào.

4.2 Trong trường hợp “Mật khẩu truy cập” bị thất lạc hoặc mất cắp hoặc nghi ngờ để lộ mật khẩu, Khách hàng phải thông báo ngay cho HTS bằng văn bản.

4.3 Khách hàng phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch đang diễn ra hoặc đã được thực hiện trước khi HTS có văn bản về việc đã nhận được thông báo mất “Mật khẩu đăng nhập” hoặc lộ mật khẩu của Khách hàng.

Điều 5: Quyền và Trách nhiệm của các Bên

5.1 Quyền, trách nhiệm và Cam kết của Khách hàng

5.1.1 Khách hàng cam kết và bảo đảm rằng

a. Công nhận và chịu trách nhiệm về tất cả các giao dịch đã được thực hiện bằng Chữ ký điện tử của Khách hàng. Không hủy ngang, thay đổi, phủ nhận, thoái thác bất kỳ giao dịch tương lai hàng hóa nào đã thực hiện trên hệ thống phần mềm của HTS bằng chữ ký điện tử của Khách hàng vì bất cứ lý do nào;

b. Khách hàng mặc nhiên thừa nhận rằng việc đặt lệnh giao dịch hàng hóa thông qua giao dịch trực tuyến luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi của hệ thống, đường truyền hoặc bất kỳ bên thứ ba/ nào khác. Khách hàng cam kết chấp nhận bất kỳ rủi ro, mất mát hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến do lỗi của hệ thống hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc do hành vi của khách hàng ảnh hưởng đến việc thực hiện và sử dụng Tài khoản giao dịch giao dịch hàng hóa của Khách hàng và Khách hàng đã nhận thức đầy đủ và chấp nhận mọi rủi ro phát sinh (nếu có).

c. Cam kết thanh toán đầy đủ mọi khoản phí sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến do HTS quy định trong từng thời kỳ. Trường hợp tại thời điểm thu phí nếu tài khoản của khách hàng không đủ tiền thanh toán, Khách hàng có nghĩa vụ nộp tiền mặt cho HTS theo đúng thời hạn quy định;

d. Cam kết bảo mật Chữ ký điện tử do HTS cung cấp và chịu trách nhiệm về mọi rủi ro phát sinh do đánh mất/để lộ Chữ ký điện tử;

e. Từ bỏ mọi quyền khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến việc cung cấp hệ thống phần mềm giao dịch của HTS bao gồm không hạn chế trường hợp bất khả kháng, hệ thống giao dịch bị trục trặc, lỗi đường truyền… và các trường hợp khác không do lỗi của HTS.

5.1.2 Khách hàng có trách nhiệm

a. Tuân thủ các điều khoản quy định tại Thỏa thuận này và các Hợp đồng, thỏa thuận khác có liên quan;

b. Cung cấp đầy đủ và chịu trách nhiệm về các thông tin liên quan tới Khách hàng và kịp thời thông báo với HTS khi có sự thay đổi;

c. Tuân thủ các quy định của pháp luật, quy trình giao dịch và hướng dẫn của HTS về giao dịch hàng hóa trực tuyến;

d. Chịu trách nhiệm về các quyết định giao dịch của mình;

e. Thường xuyên cập nhật các chương trình diệt virut trên hệ thống máy tính, chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống máy tính của Khách hàng đáp ứng được các điều kiện tối thiểu có thể thực hiện được giao dịch. HTS không chịu trách nhiệm với việc mất dữ liệu, phần mềm, hỏng hóc máy tính của Khách hàng trong quá trình tham gia giao dịch;

f. Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Thỏa thuận này, quy định của HTS và các quy định của pháp luật.

5.2 Quyền và trách nhiệm của HTS

a. Được miễn trách nhiệm do không thực hiện giao dịch theo yêu cầu của Khách hàng trong trường hợp hệ thống giao dịch bị trục trặc, lỗi đường truyền hoặc vì bất kỳ lý do nào khác;

b. Quản lý thông tin liên quan đến việc thực hiện giao dịch của Khách hàng theo đúng quy định của pháp luật;

c. Cung cấp, hướng dẫn và hỗ trợ Khách hàng sử dụng các dịch vụ của HTS.

d. Bảo mật thông tin của Khách hàng trừ trường hợp phải cung cấp các thông tin này cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

f. Được quyền ngưng/ tạm ngưng/ thay đổi/ thay thế cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ; thay đổi các điều khoản trong Thỏa thuận để phù hợp với quy định của Pháp luật và có thông báo trước cho Khách hàng;

g. Trong trường hợp Khách hàng muốn thu hồi, hủy bỏ hoặc sửa đổi giao dịch đã được HTS xử lý, HTS sẽ hỗ trợ Khách hàng thu hồi, hủy bỏ hoặc sửa đổi các giao dịch này, nhưng không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào phát sinh bởi việc không sửa đổi hay không hủy bỏ được các lệnh giao dịch của Khách hàng mà HTS đã xử lý chính xác theo đúng chỉ dẫn của Khách hàng;

h. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Thỏa thuận này hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Tạm ngừng giao dịch

6.1 HTS không đảm bảo việc cung cấp hệ thống giao dịch hàng hóa trực tuyến một cách liên tục và không bị gián đoạn. Do đó, mặc dù Khách hàng có thể sử dụng hệ thống giao dịch hàng hóa trực tuyến vào mọi thời điểm, Khách hàng đồng ý rằng tại một số thời điểm nhất định có thể sẽ không truy cập, sử dụng, thực hiện được một số hoặc tất cả các giao dịch hàng hóa trực tuyến do việc bảo trì hệ thống hoặc vì bất kỳ lý do nào khác;

6.2 Giao dịch sẽ chỉ được chấp nhận khi được thực hiện bằng Chữ ký điện tử của Khách hàng và yêu cầu thực hiện giao dịch đã được gửi đến hệ thống xử lý của HTS. HTS không đảm bảo việc cung cấp giao dịch trực tuyến sẽ hoàn toàn không bị ngắt hoặc không gặp lỗi; các thông tin được truyền tải bị mất; xuất hiện những virut gây thiệt hại cho hệ thống máy tính của Khách hàng khi Khách hàng truy cập vào hệ thống của HTS để thực hiện giao dịch;

6.3 HTS có thể chấm dứt/từ chối thực hiện giao dịch vì bất kỳ lý do nào mà không cần báo trước khi HTS thấy là cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp (i) Khách hàng vi phạm quy định của HTS hoặc của pháp luật về việc sử dụng và quản lý Tài khoản giao dịch, hoặc (ii) theo quyết định, yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc (iii) các trường hợp liên quan đến giả mạo và rủi ro, hoặc (iv) khi lợi ích của HTS/Khách hàng/bên thứ ba có thể bị tổn hại hoặc có gian lận, hoặc (v) trường hợp HTS tạm ngưng dịch vụ để bảo trì hoặc khi phát hiện Khách hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào của Thỏa thuận này.

6.4 Khách hàng phải tự đảm bảo quá trình thực hiện giao dịch chính xác và đầy đủ. 

Điều 7: Giao dịch không hủy ngang

7.1 Khách hàng không thể hủy, thay đổi, phủ nhận, thoái thác bất kỳ giao dịch  hàng hóa trực tuyến nào đã thực hiện trên hệ thống phần mềm của HTS bằng Chữ ký điện tử của Khách hàng. Trường hợp Khách hàng muốn hủy yêu cầu thực hiện giao dịch của mình, HTS sẽ chỉ xem xét với điều kiện (i) yêu cầu hủy giao dịch được gửi đến HTS ngay lập tức sau khi Khách hàng thực hiện giao dịch, và (ii) HTS chưa ghi nhận và/hoặc chưa xử lý giao dịch theo yêu cầu của Khách hàng, và (iii) việc hủy giao dịch không ảnh hưởng đến lợi ích của HTS cũng như lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào khác. 

7.2 Bất kỳ giao dịch hàng hóa trực tuyến nào đã được thực hiện sẽ được HTS coi là có giá trị và không hủy ngang. Khách hàng cam kết, chấp thuận là giao dịch do Khách hàng là người duy nhất thực hiện, HTS không chấp nhận bất cứ sự ủy quyền nào cho bên thứ ba nào khác thực hiện giao dịch. 

Điều 8: Miễn trừ trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, HTS không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hoặc thiệt hại nào phát sinh do:

8.1 Khách hàng cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác dẫn đến không thực hiện được giao dịch;

8.2 Lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả những đối tác của HTS trong việc cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến;

8.3 Lỗi của hệ thống hay bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan, kể cả trường hợp hệ thống từ chối mật khẩu vì bất kỳ lý do nào;

8.4 HTS không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hay không thực hiện được nghĩa vụ quy định trong Thỏa thuận này do trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, quy định của chính phủ và luật định, chiến tranh, hỏa hoạn, lụt lội, bạo động…

8.5 Khách hàng để lộ/đánh mất Chữ ký điện tử do HTS cung cấp;

8.6 Lỗi giao dịch gây ra do việc đăng nhập giao dịch trực tuyến không đúng cách của Khách hàng;

8.7 Các trường hợp khác không do lỗi của HTS.

Điều 9: Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

9.1 Các điều kiện và điều khoản quy định trong Thỏa thuận này tuân thủ và được điều chỉnh bởi luật pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

9.2 Mọi tranh chấp phát sinh từ Thỏa thuận này trước hết được giải quyết bằng thương lượng và hòa giải. Trong trường hợp hòa giải không thành, các Bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết. Phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng có giá trị hiệu lực buộc các Bên phải thực hiện.

Điều 10: Hiệu lực của Thỏa thuận

Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có sự kiện làm chấm dứt Thỏa thuận như quy định tại khoản 11 của thỏa thuận;

Điều 11: Các quy định khác

11.1 HTS bảo lưu quyền được sửa đổi bổ sung bất kỳ quy định nào của Thỏa thuận này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần có sự đồng ý của Khách hàng. HTS sẽ thông báo cho khách hàng các thông tin về dịch vụ giao dịch trực tuyến, biểu phí, các chính sách, thông tin về quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng và các thông tin liên quan khác qua địa chỉ email hoặc qua Fax mà khách hàng đã đăng ký với HTS. HTS không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng không nhận được thông tin do: 

a. Email hoặc Fax của Khách hàng không nhận được thông tin vì bất kỳ lý do nào; hoặc

b. Khách hàng thay đổi địa chỉ email hoặc số Fax mà không thông báo với HTS.